Báo giá

Bảng giá

Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ đáp ứng nhu cầu của mọi doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến các tập đoàn lớn

Đơn vị: USD

GÓI DÙNG THỬ

$ 0

 • 100 ID/tháng (*)
 • 5 danh mục sản phẩm
 • 1 tài khoản sử dụng
 • Theo dõi tình trạng đơn hàng

GÓI TIÊU CHUẨN

$ 1.000 /tháng

 • 20.000 ID/tháng(*)
 • Không giới hạn danh mục sản phẩm
 • 6 tài khoản sử dụng
 • Theo dõi tình trạng đơn hàng
 • Công cụ báo cáo

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

$ 3.000/tháng

 • 100.000 ID/tháng(*)
 • Không giới hạn danh mục sản phẩm
 • 50 tài khoản sử dụng
 • Theo dõi tình trạng đơn hàng
 • Công cụ báo cáo
 • Quản lý chứng nhận chất lượng

GÓI DOANH NGHIỆP

LIÊN HỆ

 • Lên đến 1 triệu ID/ngày (**)
 • Không giới hạn danh mục sản phẩm
 • Không giới hạn tài khoản sử dụng
 • Theo dõi tình trạng đơn hàng
 • Công cụ báo cáo
 • Quản lý chứng nhận chất lượng

(*) ID có thể là mã QR, NFC hay thẻ RFID

(**) Tùy vào ngành hàng và quy trình sản xuất của khách hàng

Kết nối với WOWTRACE

Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong vòng 24h sau khi nhận đầy đủ thông tin